محمود کریمی

حاج محمود کریمی متولد 1347 در نظام آباد تهران است . حاج محمود  مداح اهل بیت (ع) است .ایشان  دانشجوی انصرافی  رشته مدیریت صنعتی از دانشگاه علامه طباطبایی با 74 واحد می باشد .

post area