مسعود صادقلو

مسعود صادقلو متولد 18 فروردین 1365 در تهران است . مسعود صادقلو خواننده ایرانی سبک پاپ کشورمون می باشد .

post area