مسعود صابری

مسعود صابری متولد 1349 در تهران است . مسعود صابری پزشک و خواننده ایرانی است

post area