مرتضی اشرفی

مرتضی اشرفی متولد ایران است . مرتضی اشرفی خواننده کشورمون که با آهنگ های سبک پاپ غمگین و عاشقانه به معروفیت رسیده است.

post area