ماکان بند

گروه ماکان بند نام گروه موسیقی ایرانی که از دو خواننده با نام رهام هادیان و امیرمقاره تشکیل شده است . رهام هادیان متولد 7 مرداد 1370 و امیر مقاره متولد 3 دی 1374 در تهران است . امیر مقاره و رهام هادیان

دو خواننده جوان کشورمان متولد تهران هستند که فعالیت موسیقی را از نوجوانی شروع کرده اند .

post area