سینا سرلک

سینا سرلک متولد آبان 1361 در الیگودرز است . سینا سرلک خواننده و نوازنده خوب کشورمان می باشد . وی یکی از شاگردان برجسته استاد محمدرضا شجریان می باشد.

post area