حامد زمانی

حامد زمانی متولد 21 فروردین 1367 در اصفهان است . حامد زمانی خواننده محبوب کشورمون است . وی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم سیاسی می باشد .

post area