آرمین زارعی

آرمین زارعی متولد 5 اردیبهشت 1365 در تهران است.آرمین زارعی خواننده تلفیقی پاپ و رپ ایرانی میباشد.

post area